III Mikołajkowo – Barbórkowe otwarte Mistrostwa Śląska